Communicatie en participatie

'School' maak je samen. Een goede verstandhouding en duidelijke communicatie zijn daarbij heel belangrijk. Daarvoor maken we, afhankelijk van de informatie, gebruik van verschillende kanalen:

Communicatie met ouders

gesprek afbeedling

Agenda / heen-en-weer-map

Huiswerk en taken, uitstappen, vrije dagen, ... worden steeds in de agenda (lagere school) en de heen-en-weer-map (kleuterschool) genoteerd. Ook opmerkingen over het gedrag van je kind komen hierin terecht. Heb je zelf een vraag of opmerking, dan kan je die in de agenda of map noteren.

Teken de agenda of heen-en-weer-map elke dag. Zo weten we dat je op de hoogte bent van wat er in staat.

Aan de schoolpoort

Een kwartier voor en na de schooluren kan je met vragen of opmerkingen terecht bij de leerkrachten aan de schoolpoort. Deze informele contacten zijn ideaal voor korte gesprekken over dagdagelijkse zaken, maar minder voor een wat langer, moeilijker en/of belangrijker gesprek. Daarvoor spreek je best een moment af. Dat kan aan de schoolpoort of via de agenda / heen-en-weer-map.

(Formele) oudergesprekken

Het kan dat we je uitnodigen voor een extra gesprek buiten de geplande oudercontacten. Je kan dit ook zelf vragen als je hier behoefte aan hebt. Samen zoeken we naar een gepast moment.

Rapport

In het rapport lees je de vorderingen van jouw kind. Je vindt er zowel punten en commentaar voor de verschillende leergebieden als informatie over het gedrag en de werkhouding terug.

Bij dit rapport horen ook de toetsen die je kind maakte. De punten op die toetsen zeggen veel, maar niet alles! De opmerkingen bij deze punten zijn minstens zo belangrijk als de punten. Of je kind al dan niet de leerdoelen beheerst hangt van meer af dan enkel de toetsen, die per definitie slechts eenzijdige momentopnames zijn.

Tijdens het schooljaar krijgt uw kind vier rapporten:

  • Vlak voor de herfstvakantie (herfstrapport)
  • Vlak voor de kerstvakantie (winterrapport)
  • Vlak voor de paasvakantie (lenterapport)
  • Op het einde van het schooljaar (zomerrapport)

Geef het rapport na elke vakantie ondertekend terug af. Het eindrapport (zomer) hou je zelf bij. De school bewaart alle rapporten digitaal.

Oudercontact

Bij het winter-, lente- en zomerrapport nodigen we je uit voor een oudercontact. De data en uren worden een week vooraf meegegeven. Lukken de voorgestelde momenten niet, dan zoeken we samen naar een ander moment. Een oudercontact is méér dan het inkijken van het rapport: resultaten worden uitgelegd en eventueel genuanceerd, oplossingen voor problemen worden gezocht, er wordt gekeken naar de toekomst, ... Daarom staan we erop dat je hierop als ouder aanwezig bent. We geven géén rapporten mee met oudere broers of zussen, familieleden, ... tenzij vooraf afgesproken en met akkoord van de directie.

Infobord

Belangrijke data, uitstappen en dergelijke kondigen we aan op het infobord aan de schoolpoort. Let op: afwijkende tijdstippen (bijvoorbeeld de aankomst op school na een uitstap) vind je hier NIET op terug! Deze info staat in de agenda of heen-en-weer-map van uw kind en op de begeleidende infobrief.

Internet

Alle belangrijke informatie omtrent de werking van de school is terug te vinden op deze website. Daarnaast hebben we al enkele jaren gesloten Facebook-groepen voor de school, de klassen en de ouderraad. Vanzelfsprekend houden we steeds rekening met de privacywetgeving.

Heb je hierbij vragen of opmerkingen kan je ons ook mailen op secretariaat@bsmozaiek.be 

In de klas

Doorheen het jaar worden infomomenten en open-klasdagen gehouden. Na een project of bij gelegenheden zoals moeder- en vaderdag, kan het zijn dat ouders uitgenodigd worden. Ook op het schoolfeest is iedereen van harte welkom. De activiteiten en data verschillen vaak per klas en worden meegedeeld via de agenda.

Vaak doen we een beroep op ouders om ons te begeleiden bij uitstappen. Heb je hiervoor tijd en zie je dit wel zitten? Laat dit dan zeker weten aan de leerkracht van je kind.

Doe mee!