maximumfactuur

Gratis onderwijs

Basisonderwijs is gratis. De school zorgt voor alle materialen die je kind nodig heeft om de eindtermen te bereiken. Je hoeft dus zelf geen schrijfgerei, lat, geodriehoek of atlas aan te schaffen.

We verwachten wel dat het materiaal met respect wordt behandeld. Verloren of vernield materiaal vervang je zelf. Mogelijk vragen we je de schade te vergoeden.

Een officiële lijst met materialen vind je terug op de site van de Vlaamse Overheid.

Aan het einde van de lagere school wordt verwacht dat onze leerlingen kunnen zwemmen. Daarom zijn de zwemlessen in het derde leerjaar gratis. Zwemlessen in de andere leerjaren worden verrekend in de maximumfactuur.

Maximumfactuur

Onze school vraagt wel een bijdrage voor activiteiten die niet strikt noodzakelijk zijn om de eindtermen te behalen. Zwemlessen in andere leerjaren dan het derde, uitstappen naar musea, concerten, externe workshops en dergelijke vallen hier onder. Deze activiteiten verrijken de lessen en maken - hoewel niet strikt noodzakelijk - integraal deel uit van onze werking.

Waar mogelijk maken we gebruik van het openbaar vervoer. Een MIVB-abonnement is gratis voor kinderen tot en met 12 jaar. U dient dit zelf aan te vragen. Meer info vind je op de site van de MIVB.

Voor het schooljaar 2021 - 2022 heeft de Vlaamse Overheid het bedrag vastgesteld op €45 voor leerlingen in de kleuterschool en €90 voor leerlingen in de lagere school. 

Naast deze maximumfactuur voor eendaagse uitstappen en niet-noodzakelijke materialen is er ook een maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen, zoals bijvoorbeeld bosklassen. Dit mag voor ouders over de hele lagereschoolloopbaan van hun kind niet meer dan €435 kosten.

Andere kosten

Voor- en naschoolse opvang worden niet verrekend in de maximumfactuur.
Dit wordt maandelijks gefactureerd.