schoolvisie


BS De Mozaïek is een multiculturele buurtschool in hartje Schaarbeek.
Onze schoolvisie is gebaseerd op een aantal stevige bouwstenen. Zij vormen de basis van de school die wij willen zijn.

Leren en leven

Goed onderwijs is onderwijs dat prikkelt, inspireert en zin geeft. Zin om te leren, te ontdekken, te exploreren, te vallen en weer op te staan, ... Kortom: te leven. Op de Mozaïek geloven we in het unieke potentieel van elk kind om dit waar te maken. We vertrekken vanuit de intrinsieke motivatie om te leren en bieden de ondersteuning om dit in optimale omstandigheden te laten gebeuren.
Leren is een actief proces. Inzicht komt door handelen en uitproberen. Liefst zo concreet mogelijk. Typische ‘schoolse’ vaardigheden, zoals lezen en rekenen, bieden we aan in een functionele en uitdagende context. Zo wordt leren zinvol.
We zetten in op de volledige ontwikkeling van onze kinderen. Lezen en schrijven, gezondheid, kunst en cultuur, rekenen, ... zijn allemaal belangrijk. De wereld, in al zijn facetten, kan niet groot genoeg zijn. Onze ligging in hartje Schaarbeek is daarbij een extra troef: Brussel is één openluchtmuseum, waar we al van in de kleuterklas regelmatig terug te vinden zijn.

Respect

Iedereen op school verdient respect. We dulden geen discriminatie, pesten, onbeleefd gedrag of gelijk welk gebrek aan respect. Een veilig en positief schoolklimaat waar iedereen zich welkom voelt, kan niet zonder. We zijn streng voor wie geen respect toont.
Samenleven is een uitdaging. Mondig en beleefd je mening zeggen een kunst. Maandelijks werken we een thema uit rond sociale vaardigheden. Zo geven we onze leerlingen  tools mee voor een rijk en gelukkig leven, nu én later. Daarbij hebben we oog voor wat er leeft en speelt op school.

Communicatie

Een goede communicatie is cruciaal. We streven naar een open en eerlijke communicatie tussen alle partijen, waarbij respect voor ieders mening vanzelfsprekend is. We geloven in een positieve dialoog. Vertrouwen is hierbij het sleutelwoord: vertrouwen in elkaar en in het doel dat ons bindt - het best mogelijke onderwijs bieden aan onze kinderen.
We zetten in op duidelijkheid en transparantie. Belangrijke info wordt zowel mondeling als schriftelijk doorgegeven. Uitstappen en speciale activiteiten worden aangekondigd via het infobord, een brief en in de agenda van de leerlingen. De kleuters gebruiken een heen-en-weermap. Leerkrachten kunnen aangesproken worden voor of na de lesuren. Ouders kunnen bij hen steeds terecht.
De Mozaïek is een Nederlandstalige school. We verwachten van iedereen – personeel, leerlingen en ouders -  een inspanning om zoveel mogelijk Nederlands te spreken en te begrijpen. Al onze communicatie op school en daarbuiten verloopt in het Nederlands.
We zetten ons in de boodschap steeds helder en duidelijk te verwoorden. Brieven zijn voorzien van pictogrammen, net als de infoborden. Waar nodig kan informatie vertaald worden of de hulp van een tolk ingeroepen worden. Onze school biedt in samenwerking met Brusseleer ouders de kans Nederlands te leren in een functionele context.
Wie een Nederlandstalige school kiest voor zijn kind engageert zich om ook zélf zoveel mogelijk in het Nederlands te communiceren op school. We verwachten deze inzet van ouders.

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Een gezonde levensstijl is belangrijk. Gezonde mensen leven langer en zijn gelukkiger. Als school kiezen we er bewust voor kinderen te begeleiden bij het maken van verantwoorde, gezonde keuzes. Zo eten onze leerlingen fruit tijdens de speeltijd en drinken ze enkel water. We lassen regelmatig beweging in tijdens de lessen en nemen deel aan sportieve activiteiten buiten de school. In de toekomst willen we dit aanbod verder uitbreiden.